Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: Αποσυναρμολόγηση και Συναρμολόγηση της μηχανής “XRD” από το εργαστήριο του τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών επί της οδού Κ. Καραμανλή & Λυγερής, στην Πολυτεχνειούπολη, περιοχή ΖΕΠ, στο εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής του τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, προϋπολογισμού 4.612,80 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English