Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την Επισκευή τριών Αντλιών Θερμότητας της εταιρίας INTERKLIMA στα κτήρια της Καστοριάς και των Γρεβενών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 7.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English