Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: ηλεκτρολογικές εργασίες και υλικά για εργαστήριο πληροφορικής στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, προϋπολογισμού 4.710,76 €, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English