Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English