Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης (ρολοκουρτίνες) για τα νέα κτίρια εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, προϋπολογισμού 35.460,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English