Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: την προμήθεια εργαστηριακών πάγκων για τις ανάγκες του τμ. Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, προϋπολογισμού 6.162,80€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English