Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: την προμήθεια εργαστηριακών πάγκων για τις ανάγκες του τμ. Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, προϋπολογισμού 10.138,80€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α..

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English