Επίσκεψη στην Κύπρο για τη διερεύνηση νέων ακαδημαϊκών συνεργασιών

Δελτία Τύπου

Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+, η Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών Καθηγήτρια Ανδρονίκη Καταραχιά και η Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καθηγήτρια Ηλέκτρα Πιτόσκα πραγματοποίησαν σημαντικές επαφές με τον Έλληνα Πρέσβη στην Κύπρο και με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας με σκοπό την ενίσχυση της διεθνούς ακαδημαϊκής παρουσίας του ΠΔΜ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διερευνήθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης και εντατικοποίησης των υφιστάμενων συνεργασιών του ΠΔΜ με Κυπριακά πανεπιστήμια καθώς και η διεύρυνσή τους σε νέα ιδρύματα και νέα αντικείμενα.

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας υλοποιούνται ήδη κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών με πανεπιστήμια της Κύπρου.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English