Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων της νέας Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού 14.425,34€, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English