Προκήρυξη ΠΜΣ με τίτλο Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, διοργανώνει τον 4ο κύκλο, του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: “Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017.

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και λοιπών εφαρμοσμένων επιστημών στην παραγωγή (in-vivo και in-vitro), πιστοποίηση (μορφολογική, φυσιολογική, κυτταρολογική, βιοχημική και μοριακή) και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

  • Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

https://crop-cert.uowm.gr/

  • Στη Γραμματέα του Π.Μ.Σ., (κ. Ευγενία Χαλβατζή), τηλ.: 23850 24640
  • Στη Διευθύντρια του ΠΜΣ (κ. Θεανώ Λαζαρίδου), τηλ. :6972427974

Σχετικά αρχεία:

Αναλυτική προκήρυξη

Αίτηση Συμμετοχής

ΦΕΚ Επανίδρυσης: 4678/19-12-2019/τεύχος Β’

ΦΕΚ Τροποποίησης: 6615/31-12-2021/τεύχος B’)

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών: ΦΕΚ 1539/22-04-2022/τεύχος B’)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English