Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: ηλεκτρολογικές εργασίες σε χώρους του κτηρίου διοίκησης της νέας πανεπιστημιούπολης στη ΖΕΠ Κοζάνης, προϋπολογισμού 6.800,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English