Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: εργασίες αποκατάστασης δεκαοκτώ (18) στοιχείων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και στα Γρεβενά, προϋπολογισμού 7.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English