Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English