Νέα Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: Υπηρεσίες ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης, υδραυλικής δοκιμής καθώς και προμήθεια πυροσβεστήρων και βάσεων πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English