Μίσθωση 150 κλινών σε ένα ή περισσότερα ακίνητα (ελάχιστης δυναμικότητας 40 κλινών έκαστο) για τη στέγαση φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη από 01/09/2023 έως 30/06/2026», προϋπολογισμός: 637.500,00 € με ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English