Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά, για τα έτη 2022-2024

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά, για τα έτη 2022-2024», προϋπολογισμού 1.860.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Αρ. διακήρ. 6/2021
αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 113080

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English