Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την «Ανάδειξη αναδόχου/-ων για τη φύλαξη του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα, για τα έτη 2021 – 2023», αρ. διακήρ. 7/2020, αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 103755

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English