Επαναληπτική πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη από 15-12-2020 έως 31-05-2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English