Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες σταβλικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, αρ.διακ. 4/2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English