Επαναληπτική πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: υπηρεσίες κοπής και απομάκρυνσης αυτοφυούς βλάστησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 7.250,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English