Αποτέλεσμα αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού λογότυπου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φιλοζωίας

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο Πρωτόκολλο του Π.Δ.Μ., όπως ορίζεται  την προκήρυξη του φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού λογότυπου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φιλοζωίας του ΠΔΜ, συνεδρίασε ευρισκόμενη σε απαρτία στις 30/9/2020 και αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει:

το πρώτο βραβείο στον συμμετέχοντα με κωδικό συμμετοχής 63740

το δεύτερο βραβείο στον συμμετέχοντα με κωδικό συμμετοχής 72593

το τρίτο βραβείο στον συμμετέχοντα με κωδικό συμμετοχής 18898

Οι φοιτητές που βραβεύτηκαν θα ενημερωθούν για την ημερομηνία παραλαβής των βραβείων τους.

Η επιτροπή αξιολόγησης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English