Συμμετοχή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σε δύο διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα Blended Intensive Programme – BIP Erasmus+

Δελτία Τύπου

Σε δύο ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Blended Intensive Programme – BIP του Erasmus + συμμετέχει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Στο πρώτο, με ονομασία «Alternative Finance – Εναλλακτική Χρηματοδότηση», φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα συνεργαστούν σε εκπαιδευτικές δράσεις με το Kazimierz Wielki University από την Πολωνία, το University of Zadar από την Κροατία και το Vilnius University of Applied Sciences της Λιθουανίας.

Αντίστοιχα, το δεύτερο πρόγραμμα «Digital Skills, Innovation and Social Development – Ψηφιακές Δεξιότητες, Καινοτομία και Κοινωνική Ανάπτυξη», το οποίο εστιάζει στον ψηφιακό τομέα, αποτελεί σύμπραξη των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΠΔΜ με το Kazimierz Wielki University της Πολωνίας, το Alba Iulia της Ρουμανίας, το Burgas Free University από τη Βουλγαρία, το VIKO Vilniaus Kolegija από τη Λιθουανία και το Josip Juraj Strossmayer University of Osijek από την Κροατία.

Τα δύο προγράμματα περιλαμβάνουν διαδικτυακά μαθήματα που θα διαρκέσουν μέχρι και τον Μάιο, ενώ τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης workshops στο Kazimierz Wielki University, στην Πολωνία, όπου και θα φιλοξενηθούν για μία εβδομάδα καθηγητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των δύο Τμημάτων του ΠΔΜ. Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να πραγματοποιηθούν διαλέξεις από Καθηγητές της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και συγκεκριμένα από τον Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, κ. Συμεών Καραφόλα στο πρόγραμμα «Alternative Finance – Εναλλακτική Χρηματοδότηση» και τον Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κ. Τσιώρα Κωνσταντίνο στο πρόγραμμα «Digital Skills, Innovation and Social Development – Ψηφιακές Δεξιότητες, Καινοτομία και Κοινωνική Ανάπτυξη» .

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English