Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εννέα (9) θέσεων Επιστημονικών Διευθυντών (Ε.Δ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) «ΤΗΜΕΝΟΣ»

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English