Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με θητεία έως 31-12-2023, λόγω εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English