Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις

Αξιότιμα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σε συνέχεια της απόφασης της Δ.Ε. αριθμ. 242/6-11-2014 σας αποστέλλουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ακόλουθες θέσεις στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

  1. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών,
  2. Προϊστάμενος/Γραμματέας του ΕΛΚΕ
  3. Διοικητικός υπάλληλος στον ΕΛΚΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2014.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English