Προληπτική Απολύμανση σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι αναστέλλει τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του, την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 στις εγκαταστάσεις του επί των οδών Μπακόλα και Σιαλβέρα (τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και τμήμα Χημικών Μηχανικών), Καραμανλή και Λυγερής (τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), και Βερμίου (εργαστήρια), καθώς θα πραγματοποιηθεί προληπτική απολύμανση. Την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, οι υπηρεσίες θα λειτουργούν κανονικά.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English