Προληπτική απολύμανση όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων του και λήψη μέτρων και οδηγιών για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του

Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των προληπτικών μέσων προστασίας από τον νέο Κορωνoϊό και θέτοντας την προστασία των εργαζομένων ως πρώτιστη προτεραιότητα, προέβη στην απολύμανση όλων των εκπαιδευτικών, διοικητικών και εργαστηριακών εγκαταστάσεων στις πόλεις της Καστοριάς, της Κοζάνης και της Φλώρινας. Παράλληλα έχουν ήδη προγραμματιστεί αντίστοιχες απολυμάνσεις στις πόλεις των Γρεβενών και της Πτολεμαΐδας.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τους Διευθυντές του Ιδρύματος, έλαβε μέτρα και εξέδωσε οδηγίες για την απρόσκοπτη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, κατά το διάστημα άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διάδοσης του Kορωνοϊού COVID- 19.

Συγκεκριμένα, η επικοινωνία των φοιτητών/τριών και του προσωπικού με τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η δια ζώσης επικοινωνία με τις υπηρεσίες και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Όπου είναι δυνατόν η κατάθεση εγγράφων στο πρωτόκολλο θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και σε αντίθετη περίπτωση εντός του χώρου του πρωτοκόλλου θα εξυπηρετείται μόνο ένα άτομο. Η χρήση προστατευτικών μέσων είναι υποχρεωτική.

Το προσωπικό θα εργάζεται στους χώρους του Ιδρύματος εκ περιτροπής καθώς και εξ αποστάσεως μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές και του Προϊσταμένους των Τμημάτων. Από την εξ αποστάσεως εργασία εξαιρείται το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, το προσωπικό φύλαξης και επιστασίας, το προσωπικό καθαριότητας και οι οδηγοί.

Σημειώνεται ότι όλα τα Συλλογικά Όργανα του Ιδρύματος και οι Επιτροπές λειτουργούν κανονικά και οι συνεδριάσεις τους πραγματοποιούνται αποκλειστικά εξ αποστάσεως με χρήση των πιστοποιημένων εφαρμογών τηλεδιάσκεψης που διαθέτει το Ίδρυμα.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English