Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη μιας (1) θέσης υποψηφίου διδάκτορα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: «Εναρμονισμένο βέλτιστο μοντέλο συλλογής, σήμανσης, και διαχωρισμού οργανικών αποβλήτων, μελέτη περίπτωσης τα υπολείμματα τροφίμων και η συμβολή του στην κυκλική οικονομία»

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English