Πρακτικό ορισμού διαχειριστή της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English