Αναλυτικά αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, είναι τα ακόλουθα:

Να επισημανθεί ότι δίπλα από κάθε Σχολή αναφέρεται ο αριθμός των εκλεκτόρων (αριθμός Μελών ΔΕΠ της κάθε Σχολής).


 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English