Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών στο Τμήμα ΔΕΤ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English