Πίνακες δικαιούχων και επιλαχόντων φοιτητών/τριών για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια του Π.Δ.Μ. στην Κοζάνη, Κοίλα Κοζάνης, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα, Καστοριά και Φλώρινα, ακαδ. έτους 2022-2023 (Β’ αξιολόγηση)

Σίτιση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση σίτισης ότι, με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, εκδόθηκαν οι  πίνακες δικαιούχων/επιλαχόντων για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια του Π.Δ.Μ. που βρίσκονται στην Κοζάνη, Κοίλα Κοζάνης, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. H1/ΠΣ86/07-11-2022 απόφασή του, ενέκρινε τους Πίνακες δικαιούχων φοιτητών/τριών για δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση την ΚΥΑ Φ5/65835/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ 1965/18-6-2012 τ .Β’), όπου η ταξινόμηση έγινε κατά προτεραιότητα στους φοιτητές με: α) την επιδότηση ανεργίας γονέων, β) πολυτεκνία, γ) τριτεκνία, δ) αδέρφια που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων, ε) απορφανισθέντες φοιτητές, στ) φοιτητές με γονείς που πάσχουν από κάποια σοβαρή ασθένεια, ζ) φοιτητές που οι ίδιοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Α’ 156) και η) το εισόδημα από το χαμηλότερο στο υψηλότερο.

Οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες θα σιτίζονται δωρεάν με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Οι απορριφθέντες/είσες φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για επανεξέταση των στοιχείων τους, μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα από την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου), στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Κτίριο Φοιτητικών Εστιών

Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης

Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276

Ακολουθούν οι πίνακες δικαιούχων/επιλαχόντων σίτισης ανά πόλη.

 

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας


 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English