Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων των Μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Σύγκλητος)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English