Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων Διοικητικών Υπαλλήλων στα Συλλογικά Όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Σύγκλητος)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English