Ενημερωτική συνάντηση φοιτητών για το Πρόγραμμα Erasmus+ 2016-2017 – Κοζάνη

Ανακοινώσεις

erasmus logoΤο Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπ/κών Προγραμμάτων του Π.∆.Μ. σας προσκαλεί στην ενημερωτική συνάντηση των φοιτητών για το πρόγραμμα ERASMUS+ 2016-2017 που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 ∆εκεμβρίου, ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα 2 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English