2η ημερίδα με τίτλο: «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο σχολείο»

Συνέδρια/Εκδηλώσεις

Η Παιδαγωγική Σχολή σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει την 2η ημερίδα με τίτλο: «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο Σχολείο», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα, 4 Δεκεμβρίου 2015, στις εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής.

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδειχθεί η σύνδεση σύγχρονων θεωριών διδασκαλίας με καινοτόμες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στα Σχολεία. Θα παρουσιαστούν, με μορφή προφορικών, αναρτημένων ανακοινώσεων και εργαστηρίων, προγράμματα και δράσεις που εφαρμόστηκαν στην σχολική πράξη και τα οποία στηρίζονται σε διαθεματικές/διεπιστημονικές προσεγγίσεις, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στοχεύουν στη ενεργό και βιωματική μάθηση και την δημιουργική έκφραση των μαθητών.

Το  πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες από καταξιωμένους καθηγητές στο χώρο της Εκπαίδευσης, ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών, παρουσιάσεις καινοτόμων δράσεων και καλών παιδαγωγικών πρακτικών από εκπαιδευτικούς ή/και φοιτητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η συγκεκριμένη ημερίδα είναι υπηρετούντες Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί, φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για διδασκαλία.

Σχετικά αρχεία:

Σχετικές διευθύνσεις

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English