Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε εφαρμογή του ν. 4957/2022

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English