Δελτίο Τύπου Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ανακοινώσεις

eap-logoΤο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προχωρά στη λειτουργία της Πύλης-Πόλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ένα κέντρο αρωγής και υποστήριξης των φοιτητών, ενημέρωσης του κοινού και δικτύωσης με τους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Έδρα της Πύλης-Πόλου, η οποία θα καλύπτει το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Καστοριάς,  Φλώρινας και Γρεβενών, θα είναι η πόλη της Κοζάνης και το γραφείο θα εξυπηρετεί το κοινό και τους φοιτητές του Ε.Α.Π. καθημερινά μεταξύ 10 π.μ. και 4 μ.μ.  (Πάρκο Αγίου Δημητρίου Κοζάνη, 1ος όροφος, Τηλ. 24610 56425, Φαξ: 24610 56426, email:  ditmakedonia@eap.gr).

Η δημιουργία Πυλών-Πόλων στις Περιφέρειες της χώρας αποτελεί μια καινοτόμο δράση του Ε.Α.Π., η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-13 στο πλαίσιο ενίσχυσης της δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας και του εύρους παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές του Ε.Α.Π. (ως Πύλη γνώσης) αλλά και στη βελτίωση της πρόσβασης της ελληνικής κοινωνίας στη γνώση (ως Πόλος).

Πιο συγκεκριμένα, στους χώρους του Κέντρου Πληροφόρησης, θα δοθεί η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης της τοπικής κοινωνίας σε πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Παράλληλα θα παρέχεται ενημερωτικό υλικό (πλήρης βιβλιοθήκη του ΕΑΠ, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό) και διαδικτυακή πρόσβαση στις υπηρεσίες Ε.Α.Π.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English