Ανακοίνωση προς τους φοιτητές για τη διαμονή τους στις φοιτητικές εστίες το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ανακοινώσεις

studentsΚαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να διαμείνουν στις εστίες το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να υποβάλλουν με δικαιολογητικά. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από την Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015.

Αρχικά οι φοιτητές/φοιτήτριες, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη διεύθυνση:

http://web.uowm.gr/applications

και στη συνέχεια αφού εκτυπώσουν την αίτησή τους, να την καταθέσουν μαζί με τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου (γραφείο: πρώην Γραμματείας Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών στο ισόγειο του κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής).

Αφού υποβληθεί η αίτηση ηλεκτρονικά, στη συνέχεια θα πρέπει να εκτυπωθεί πατώντας την αντίστοιχη σχετική ένδειξη.

Δικαιολογητικά τα οποία δεν συνοδεύονται από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή δεν είναι πλήρη, δεν γίνονται δεκτά.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English