Ανακοίνωση προς όλους τους φοιτητές για υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ανακοινώσεις

studentsΚαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να υποβάλλουν στις Γραμματείες των Τμημάτων στην Κοζάνη και στη Φλώρινα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβίου 2015.

Αρχικά οι φοιτητές/φοιτήτριες, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στη διεύθυνση:

http://web.uowm.gr/applications

και στη συνέχεια αφού εκτυπώσουν την αίτησή τους, να την καταθέσουν μαζί με τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων στην Κοζάνη και στην κα Χριστίνα Γρηγοριάδου (γραφείο: πρώην Γραμματείας Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών στο ισόγειο του κτιρίου της Παιδαγωγικής Σχολής) στη Φλώρινα.

Αφού υποβληθεί η αίτηση ηλεκτρονικά, στη συνέχεια θα πρέπει να εκτυπωθεί πατώντας την αντίστοιχη σχετική ένδειξη.

Δικαιολογητικά τα οποία δεν συνοδεύονται από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή δεν είναι πλήρη, δεν γίνονται δεκτά.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English