Πρύτανης

Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Ο Θεόδωρος Θεοδουλίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ το 1992 και στο ίδιο Τμήμα αναγορεύθηκε διδάκτορας το 1997. Το 2004 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και το 2007 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ. Εξελίχθηκε σε Τακτικό Καθηγητή το 2013 και έως σήμερα διευθύνει το Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και την περίοδο 2016-2019 Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής.

Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στη θεωρητική και πειραματική μελέτη ηλεκτρομαγνητικών πεδίων κυρίως σε εφαρμογές Μη Καταστροφικών Ελέγχων και έχει συγγράψει δεκάδες άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Με αναφορά στο Νοέμβριο 2022, οι ετεροαναφορές στο έργο του ξεπερνούν στο Scopus τις 1.500 (h-index 24) ενώ στο Google Scholar οι παραθέσεις ξεπερνούν τις 2.700 (h-index 32). Έχει τιμηθεί με το διεθνές βραβείο AEM Award το 2017 για τη συνεισφορά του στην ανάλυση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Υπήρξε επισκέπτης ερευνητής σε πανεπιστήμια/εργαστήρια του εξωτερικού, μεταξύ άλλων στα: Iowa State University USA, Michigan State University USA, CEA Saclay FRANCE, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics CHINA.

Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών επιτροπών. Έχει επιβλέψει 2 διδακτορικές διατριβές, έχει συνεπιβλέψει 3 και είναι κριτής σε δεκάδες διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε 17 ερευνητικά προγράμματα (στα 5 από αυτά ως επιστημονικός υπεύθυνος). Έχει επίσης εργαστεί στην ελληνική βιομηχανία ως ελεγκτής σε μεθόδους Μη Καταστροφικών Ελέγχων και κατέχει αντίστοιχη διεθνή πιστοποίηση.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος αξιωματικός στο Όπλο του Μηχανικού. Είναι Ομοσπονδιακός Μαιτρ στο σκάκι.

Email: rector@uowm.gr


Αντιπρυτάνεις

Καθηγητής Σαριαννίδης Νικόλαος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

O Νικόλαος Σαριαννίδης είναι καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική”. Είναι απόφοιτος του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1994), με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανάλυση Επενδύσεων, στο Πανεπιστήμιο του Stirling (U.K., 1998). To 2007 έλαβε το διδακτορικό του από το τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με θέμα «Ανάλυση και Αξιολόγηση των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων του Χ.Α.: Ο παράγοντας της μεταβλητότητας».

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (2013-2017) και Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (2018-2019).

Το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο εστιάζεται κυρίως σε θέματα εφαρμογής οικονομετρικών μεθόδων στις κεφαλαιαγορές και την οικονομική ανάπτυξη. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 60 πρωτότυπα άρθρα σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, τριανταοχτώ (38) εκ των οποίων βρίσκονται στη βιβλιογραφική  βάση του SCOPUS.

Email: vice-rector-acadmin@uowm.gr


Καθηγητής Μαρόπουλος Στέργιος
Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης

Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Διπλωματούχος Μεταλλουργός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Μάντσεστερ. Έλαβε μεταπτυχιακό (MSc) και διδακτορικό (Ph.D) δίπλωμα του ιδίου Πανεπιστημίου. Διετέλεσε Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΤΕΙΔΜ, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙΔΜ και Προϊστάμενος Τομέα Προηγμένης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ). Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ), Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. Διευθυντής του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου, του Κέντρου Δοκιμών Υλικών και Κατασκευών, “CTMC”, και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μηχανική συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος».

Το ερευνητικό του έργο εστιάζει στη μηχανική συμπεριφορά μεταλλικών υλικών και κατασκευών. Έχει ευρύ δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδριών και έχει βραβευτεί με το Vanadium Award του Institute of Materials για ερευνητική εργασία στους ειδικούς χάλυβες υψηλής αντοχής του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Έχει διεξάγει επιστημονικές έρευνες για τον εντοπισμό των αιτιών ατυχημάτων από αστοχία μεταλλικών εργαλείων και μηχανημάτων σε βιομηχανίες της Βρετανίας.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έχει εργαστεί στην βιομηχανία κατασκευής μεταλλικών προϊόντων ως υπεύθυνος παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.

Email: smaropoulos@uowm.gr


Καθηγητής Ιορδανίδης Γεώργιος
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Ο Ιορδανίδης Γεώργιος σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια  απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master) από το Πανεπιστήμιο του Manchester και διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Εργάστηκε ως ειδικός επιστήμονας στα Παιδαγωγικά Τμήματα  Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Α.Π.Θ., στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διδάσκοντας μαθήματα όπως Οργάνωση και  Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Σχολικό Κλίμα και Σχολική Κουλτούρα, Διεύθυνση Σχολικής Μονάδας κ.α. Έχει συνεργαστεί ως διδάσκων σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των πανεπιστημίων Αριστοτελείου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Χαροκοπείου, ΑΣΠΑΙΤΕ και έχει υπηρετήσει ως μέλος ΣΕΠ για πολλά χρόνια τόσο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο όσο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σήμερα εργάζεται ως καθηγητής στην  Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης και την Εκπαιδευτική Ηγεσία στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ διευθύνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία». Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα ενασχόλησής του στο πανεπιστήμιο τόσο στην διδασκαλία όσο και στην έρευνα αφορούν στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση με έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, τη Διεύθυνση  Σχολικής Μονάδας, την Οργανωσιακή Κουλτούρα, τη Σχολική Ηγεσία κ.α.

Τρία βιβλία και δεκάδες εργασίες του (βιβλιογραφικές και  ερευνητικές) έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει σε  πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Email: vice-rector-econ@uowm.gr


Καθηγήτρια Σπύρτου Άννα
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Η Άννα Σπύρτου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Έλαβε το πτυχίο του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ το 1990. Αναγορεύτηκε διδάκτορας στο επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής της Φυσικής στο ΑΠΘ, το 2002Εκλέχτηκε Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το 2004. Υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα ως Τακτική Καθηγήτρια από το 2019.

Διετέλεσε Διευθύντρια του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών: «Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία − Science, Environment and Technology in Education» (2014-2019). Συμμετείχε στη συντονιστική επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής-Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες» (2015-2019).

Είναι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, (2018-2020).

Είναι Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ).

Έχει συμμετάσχει σε 5 ερευνητικά προγράμματα και έχει αναπτύξει ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία με το University of Helsinki (Department of Teacher Education).  

Το ερευνητικό και επιστημονικό της έργο αναπτύσσεται στους τομείς: (α) Διδακτικές-Μαθησιακές Ακολουθίες, (β) Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου στις Φυσικές Επιστήμες, (γ) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στις Φυσικές Επιστήμες και (δ) Νανοτεχνολογία στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών επιτροπών και είναι κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έχει διακριθεί δύο φορές για την παραγωγή δύο εκπαιδευτικών φιλμ: «Το ταξίδι της ηλεκτρικής ενέργειας» και «Florinano».

Έχει την επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου: Διερευνώντας τα μυστικά του Νανόκοσμου. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg (2018). 

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/aspirtou/
Email: vicerector-admin@uowm.gr