Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων

Συνέδρια/Εκδηλώσεις

Σας προσκαλούμε στην τελική επιστημονική ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος με θέμα:

“Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων”

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016
Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη

Αφίσα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English