Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνης και Φλώρινα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English