Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για Υπηρεσίες ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης & υδραυλικής δοκιμής πυροσβεστήρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Φλώρινα, αρ. πρωτ. 59/03-09-2020

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English