Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια υδραυλικού υλικού για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης στο Κτίριο Β του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά προϋπολογισμού 4.678,90€, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English