Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Λόγω εθνικής αργίας, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της Πρόσκλησης για κατάθεση οικονομικών προσφορών «για την προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με αρ. πρωτ. 1072/21-10-2020 και ΑΔΑΜ: 20PROC007517306,  που είχε οριστεί στις 28-10-2020, μετατίθεται για την Πέμπτη, 29-10-2020 και ώρα 13:00. Την ίδια μέρα και ώρα θα πραγματοποιηθεί και η αποσφράγιση των προσφορών.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English