Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Δυτ. Μακεδονίας, προϋπολογισμού 1.654,81 €, συμπεριλαμβανομένου 6% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English