Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στο Data Room του κτηρίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου, προϋπολογισμού 5.456,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α..

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English