Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την Προμήθεια και εγκατάσταση Εργαστηριακών Πάγκων και σχετικού εξοπλισμού στα Τμήματα Χημικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ στην Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ (Υποέργο 16), προϋπολογισμού 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English