Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια δέκα (10) απινιδωτών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 6% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English